Rejestracja Logowanie

Reklama i promocja

Przeznaczenie

Cennik
Bezpłatnie oferujemy:
 • Założenie konta.
 • Utrzymanie konta.
 • Uruchomienie i obsługa usług reklamowych SMS i MMS.
 • Pomoc techniczna i wdrożeniowa.
 • Powiadomienia e-mail, sms, API
 • Pomoc merytoryczna przy organizacji usług dedykowanych.
 • Rozbudowany system statystyk.
 • Gotowe rozwiązania usług SMS i MMS.
 • Dedykowany hosting usług SMS i MMS.
Modele rozliczeń
 • Success Fee, czyli płatność od skuteczności to model, w którym opłata jest pobierana w zależności od wyników sprzedaży. Stosowany w programach partnerskich i reklamach, gdzie można bezpośrednio powiązać emisję ze sprzedażą.
 • Model przedpłacony to klasyczny sposób rozliczenia, odpowiedni gdy nie jest możliwe bezpośrednie połączenie reklamy z wynikami sprzedaży.
Zakres obsługi kampanii reklamowej
Oferujemy kompleksową obsługę kampanii reklamowej:
 • Projekt scenariusza kampanii.
 • Przeprowadzenie rejestracji usług w mediach reklamowych.
 • Pomoc w przygotowaniu regulaminów.
 • Przygotowanie wymaganych aplikacji i obsługa techniczna.
 • Obsługa reklamacji i kontakt z klientem.
Reklamy Premium Rate
W przypadku prowadzenia kampanii reklamowej z wykorzystaniem usług o podwyższonej wartości część z kosztów przeprowadzonej kampanii reklamowej jest rekompensowana przez wpływy z usług Premium Rate. Oferujemy dwa modele rozliczeń z reklamodawcą:
 • Reklamodawca otrzymuje całą należną prowizję za usługi Premium Rate po zakończeniu etapu kampanii.
 • Prognozowany przychód z prowizji Premium Rate stanowi rabat kosztu uruchomienia i prowadzenia usługi.