Płatności online u prawników

Płatności online u prawników
Płatności online u prawników

Zawiłość przepisów prawa polskiego oraz szybkie tempo ich zmian powodują, że w wielu przypadkach prywatnych czy zawodowych niezbędne może być skorzystanie z profesjonalnej porady prawnej. Badanie przeprowadzone dla D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawne przez instytut ARC Rynek i Opinia wykazało, że aż 87% Polaków potrzebuje chociaż raz w roku skorzystać z porady prawnika. Prawie co piąty (19%) zauważa, że konsultacja przydałaby się znacznie częściej, przynajmniej kilka razy w roku. Czy przy tak dużym zgłaszanym zapotrzebowaniu na porady prawne polskie kancelarie adwokacie idą z duchem czasu i umożliwiają swoim klientom skorzystanie z płatności online?

Za jakie usługi prawnik pobiera wynagrodzenie?

Ustalając wysokość swojego honorarium, adwokat i radca prawny muszą kierować się kodeksem etyki pracy prawników. To oznacza, że za każdym razem powinni uwzględnić: miejsce świadczenia usług, nakład pracy, znaczenie sprawy dla klienta oraz stopień jej trudności i złożoności. Klient może korzystać z usług adwokata z innego miasta, ale będzie w takim wypadku pokrywał koszt podróży. Dobrze z góry ustalić z prawnikiem stawkę godzinową, jeśli niezbędna jest stała obsługa prawna lub nie jest możliwe sprecyzowanie niezbędnych czynności do wykonania w danej sprawie. Adwokat pobiera wynagrodzenie za: porady prawne, przygotowywanie pism procesowych i umów, sprawy sądowe czy prowadzenie negocjacji.

Czy w kancelarii można zapłacić online?

Prawnicy mają obowiązek wystawienia paragonu lub faktury za wykonaną usługę. Warto pamiętać, że od 2019 roku tradycyjne kasy fiskalne będą sukcesywnie zastępowane przez urządzenia online. Kancelarie adwokackie również mają zostać objęte nowymi przepisami.
Biorąc pod uwagę poziom informatyzacji większości kancelarii, czyli przywiązanie do tradycji i pracy analogowej, przepisy narzucą wprowadzenie zmian w tej dziedzinie. Jednocześnie wielu prawników wskazuje, jak wynika z artykułu w Rzeczpospolitej „Rozwiązania informatyczne w kancelariach a rozliczenia z klientami i obsługa płatności”, na konieczność dokonania zmian technologicznych. Istotna jest dla nich przede wszystkim rejestracja czasu pracy w kancelarii po to, by równomiernie rozkładać obowiązki między wszystkich pracowników. Informatyzacja zdaniem prawników powinna wpłynąć pozytywnie na zautomatyzowanie niektórych rutynowych czynności, a tym samym zwiększenie wydajności czy wdrożenie pracy zdalnej. Zastosowanie nowych technologii będzie miało pozytywne skutki również dla klientów. Obecnie w wielu kancelariach wciąż jedyną formą płatności jest gotówka, więc na spotkanie z adwokatem lub radcą należy odpowiednio wcześniej się przygotować – pojechać do bankomatu lub banku, by wypłacić pieniądze. Biorąc pod uwagę znaczną wysokości honorariów dla adwokatów, należy założyć, że wielu klientów byłoby zadowolonych, płacąc za usługi online. Obecnie ci, którym zależy na przelewie internetowym, mogą szukać zinformatyzowanych kancelarii w swoim mieście lub skorzystać z e-usług prawniczych.

Czym są internetowe porady prawne?

Przelewy internetowe są przyjmowane przez e-kancelarie, które zajmują się świadczeniem internetowych porad prawnych. Jak to działa? Po szczegółowym opisaniu swojej sytuacji klienci otrzymują e-maila z wyceną oraz linkiem, który przeniesie ich na stronę płatności. W terminie do 72 godzin od uregulowania należności kancelaria przygotowuje i przesyła poradę prawną.
Zmieniające się potrzeby kancelarii prawnych, dotyczące między innymi rejestracji czasu pracy, a przede wszystkim nowe przepisy prawa sprawiają, że informatyzacja jest prawnikom coraz bardziej potrzebna. Polskie kancelarie wciąż mają jednak wiele do zrobienia, by mogły swobodnie korzystać z nowoczesnych technologii i oferować swoim klientom dogodne rozwiązania, takie jak płatności online.

Sprawdź system płatności CashBill
Udostępnij: