Świeży schabowy online? Prognozowany dynamiczny rozwój e-handlu żywnością

Świeży schabowy online? Prognozowany dynamiczny rozwój e-handlu żywnością
Świeży schabowy online? Prognozowany dynamiczny rozwój e-handlu żywnością

Zainteresowanie zakupami online w Polsce stale rośnie. Do e-list zakupów dodaje się kolejne grupy artykułów. Żywność wciąż nie cieszy się zbyt wielkim zainteresowaniem Polaków – zaledwie 19% internautów badanych przez Gemius w 2017 roku kupiło produkty spożywcze przez Internet. Jednak według najnowszego raportu Nielsena i jego prognoz na kolejne 4 lata ta tendencja ma się wkrótce zmienić.

Rozwój handlu FMGC w latach 2017–2022

Raport „Future Opportunities in FMCG e-commerce” analitycznej firmy Niels, która prowadzi badania o globalnym charakterze, objął 34 rynki, w tym również polski. Jak wynika z opublikowanych danych, sprzedaż produktów FMCG w sektorze elektronicznym będzie się stale zwiększać. Prognozowany roczny wskaźnik wzrostu ma osiągać 18,4% każdego roku, aż w 2022 roku globalna e-sprzedaż wyniesie 400 miliardów USD.

Czym są produkty FMCG?

FMGC, czyli ang. fast moving consumers goods, to grupa produktów szybko zbywalnych, czyli kupowanych często i regularnie w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb. Należą do niej: kosmetyki, środki czystości i higieny, używki – alkohol i papierosy, a przede wszystkim produkty spożywcze. Rynek FMGC jest mało podatny na różne zawirowania globalnej gospodarki. Nawet podczas trudnego okresu przymusowego zaciskania pasa na liście wyrzeczeń konsumenckich artykuły spożywcze czy kosmetyczne zostaną umieszczone na ostatnich pozycjach.

Kluczowe czynniki wzrostu e-handlu FMGC

W raporcie Niels zidentyfikowano kluczowe czynniki wzrostu e-handlu FMGC. Do podstawowych z nich zalicza się: wysokość produktu krajowego brutto, penetracja rachunków bankowych, smartfonów oraz użytkowników Internetu. Czynniki makroekonomiczne – dla gospodarki globalnej to: zwiększająca się gęstość zaludnienia, niezawodność usług pocztowych oraz łatwość prowadzenia działalności gospodarczej. Niels wziął pod uwagę również dynamicznie zmieniającą się sytuację społeczną. Określił, że zaufanie konsumenckie oraz nawyki związane z oszczędzaniem pieniędzy także mają wpływ na wzrost e-handlu FMGC. Najważniejszym czynnikiem determinującym wzrost podaży, czyli większe ilości oferowanych online produktów szybko zbywalnych, jest dojrzałość podmiotów zajmujących się handlem elektronicznym FMGC. Wśród innych istotnych aspektów wymienia się również trend convience.

Czym jest trend convenience i kim jest connected spender?

Convenience (ang.) to wygoda lub udogodnienie – takie mają być usługi i produkty FMGC. Konsumenci oczekują rozwiązań, które będą dostępne łatwo i „tu i teraz”. Wysokie znaczenie ma również jakość nabywanych dóbr, dlatego coraz większą popularnością cieszą się produkty on-the-go. Istotną rolę w e-commerce odgrywa również connected spender, czyli cyfrowy konsument przyszłości (ang. the digital consumer of the future). Jego rozwój przekłada się na rozwój handlu elektronicznego FMCG, więc istotne jest nadążanie za jego potrzebami i ich zaspokajanie. Dlatego trend convenience to ogromna szansa dla producentów artykułów FMGC, z której – jak wskazuje raport Niels – zamierzają skorzystać.

Prognozy dla Polski

Na stały wzrost konsumpcji w Polsce mają wpływ: wzrost gospodarczy, poprawa perspektyw zatrudnienia oraz wyższe dochody. Według Niels udział Polski w sprzedaży FMCG powinien stale wzrastać, by w 2022 roku osiągnąć wartość 1,9% (o 0,9% więcej niż w 2017 roku), czyli 637 milionów USD.

Sprawdź system płatności CashBill
Udostępnij: