Program Polska Bezgotówkowa w pigułce

Program Polska Bezgotówkowa w pigułce
Program Polska Bezgotówkowa w pigułce

Polacy coraz chętniej płacą za zakupy bezgotówkowo – używanie karty jest szybkie i wygodne. Dużo prywatnych sklepów i punktów usługowych, nawet tych zlokalizowanych w dużych miastach, nie oferuje jednak nowoczesnych płatności. By to zmienić, powstał Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Polska Bezgotówkowa.

Czym jest program Polska Bezgotówkowa?

Za powołaniem programu stoi Organizacja Polska Bezgotówkowa, której prezesem jest Bartosz Ciołkowski (przewodniczący organizacji MasterCard). Program ten wynika ze wspólnej inicjatywy Związku Banków Polskich, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, agentów rozliczeniowych oraz organizacji płatniczych, czyli Visa i MasterCard. Celem akcji jest upowszechnienie i promowanie obrotu bezgotówkowego w Polsce. Organizacja skupia się również na udostępnianiu nowych technologii, które umożliwiają płacenie bezgotówkowe, oraz szerzeniu wiedzy i informacji w zakresie nowoczesnych metod płatności.

Jak działa Program Polska Bezgotówkowa?

Do Programu może przystąpić każdy mały lub średni przedsiębiorca, jeśli w ciągu ostatniego roku nie akceptował płatności bezgotówkowych. Do Programu mogą przystąpić również sieci handlowo-usługowe oraz sieci franczyzowe, które liczą do 5 placówek. Przedsiębiorca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu uczestnictwa w Programie przez pierwsze 12 miesięcy. Chyba że w tym okresie osiągnie na poszczególnych terminalach kwotę obrotu 100 tysięcy złotych, wtedy będzie zobowiązany zapłacić agentowi rozliczeniowemu. Kim jest agent? To partner-dostawca, który oferuje przedsiębiorcom różne usługi związane z przyjmowaniem płatności kartami. Należą do nich przede wszystkim: sprawdzanie i rozliczanie transakcji oraz udostępnianie terminali płatniczych. Co ważne, przedsiębiorca po zakwalifikowaniu do Programu może samodzielnie wybrać agenta.

Dlaczego warto stać się członkiem Programu?

Program powstał po to, by mogły zostać zniesione dla przedsiębiorców koszty związane z instalacją terminala płatniczego oraz jego użytkowaniem przez pierwsze 12 miesięcy od momentu zainstalowania. Przedsiębiorca może otrzymać do 3 terminali, a do każdego z nich okres dofinansowania jest liczony osobno od dnia instalacji. Jakie korzyści daje przedsiębiorcy uczestnictwo w Programie? Przede wszystkim dostosowanie oferty płatności do potrzeb klientów. Według danych zebranych przez Organizację Polska Bezgotówkowa aż 1/3 klientów chce płacić tylko kartami. To olbrzymia grupa, a jej pozyskanie może zapewnić przedsiębiorcy stałe zyski na bardzo dobrym poziomie.

Co będzie się działo po upływie 12 miesięcy?

Przedsiębiorca jest zobowiązany zawrzeć umowę z agentem rozliczeniowym na okres 12 miesięcy. W tym czasie opłaty z tytułu posiadania terminala oraz obsługi płatności bezgotówkowych wynoszą 0 złotych. To długi okres, by zyskać nowych – chętnych do płacenia kartą – klientów. Po nim przedsiębiorca może nawiązać nową umowę z agentem i rozliczać się z nim na ustalonych zasadach. Przed podjęciem decyzji o wyborze podmiotu obsługującego płatności warto poprosić o cennik i porównać kilka ofert. Szkoda tracić 12 miesięcy na współpracę z agentem, którego rozwiązanie finalnie i tak okaże się za drogie.
Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Polska Bezgotówkowa to świetna inicjatywa oraz szansa dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw na poszerzenie grona klientów.

Sprawdź system płatności CashBill
Udostępnij: