Integracja płatności Drupal Commerce

Integracja płatności Drupal Commerce

15 minut to czas, w jakim możesz zacząć przyjmować opłaty od klientów w swoim sklepie. W przypadku polskich podmiotów nie wymagany jest żaden dokument w formie papierowej, weryfikację konta prowadzimy na podstawie powszechnie dostępnych dokumentów. Jedyne, czego oczekujemy od Ciebie, to rejestracja konta w naszym systemie i zweryfikowanie go.

Bezpośrednia integracja Drupal Commerce z bezpiecznymi płatnościami CashBill to między innymi :

  • automatyczne pojawianie się nowych kanałów płatności
  • automatyczne oznaczanie transakcji jako zapłacone widoczne bezpośrednio z poziomu panelu sklepu
  • system eliminujący problem niedopłat
  • możliwość wykorzystania mechanizmu redukcji kosztów obsługi transakcji
  • skuteczna obsługa procesów reklamacyjnych

W płatnościach CashBill znajdziesz :

Bezpieczeństwo

Krajowa Instytucja Płatnicza IP10/2013

Komisja Nadzoru Finansowego

Członek Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatniczych

PONIP

Bezpieczeństwo połączenia z witryną internetową

Certum SSL