Integracja płatności Sklepicom

Integracja płatności Sklepicom

Poniżej znajduje się opis instalacji modułu Płatności CashBill w sklepie opartym o oprogramowanie Sklepicom. Po instalacji zachęcamy do skorzystania z narzędzia optymalizacji kosztów obsługi transakcji, systemu eliminacji problemu niedopłat oraz innych gotowych narzędzi, które będą wspierać biznes w sieci.

Bezpośrednia integracja Sklepicom z bezpiecznymi płatnościami CashBill to między innymi :

  • najpopularniejsze metody płatności
  • szybkie wypłaty
  • mechanizm redukcji kosztów transakcji
  • wysoka skuteczność obsługi reklamacji
  • intuicyjny panel

Płatności CashBill to :

Poza płatnościami elektronicznymi CashBill S.A. oferuje również usługi SMS Premium Rate MO, MT.

Bezpieczeństwo

Krajowa Instytucja Płatnicza IP10/2013

Komisja Nadzoru Finansowego

Członek Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatniczych

PONIP

Bezpieczeństwo połączenia z witryną internetową

Certum SSL