Rejestracja Logowanie

O CashBill S.A.

Bezpieczeństwo

Krajowa Instytucja Płatnicza
Komisja Nadzoru Finansowego

Od 7 maja 2013 roku CashBill S.A. działa pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej, który reguluje Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011 nr 199 poz. 1175).

Status Krajowej Instytucji Płatniczej jest gwarantem najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz stabilności finansowej spółki.

Rejestr Usług Płatniczych