Rejestracja Logowanie

O CashBill S.A.

Bezpieczeństwo

Krajowa Instytucja Płatnicza
Komisja Nadzoru Finansowego

Od 7 maja 2013 roku CashBill S.A. działa pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej, który reguluje Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011 nr 199 poz. 1175).

Status Krajowej Instytucji Płatniczej jest gwarantem najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz stabilności finansowej spółki.

Rejestr Usług Płatniczych

Agent Rozliczeniowy
Narodowy Bank Polski

W 2008 r. CashBill S.A. uzyskał zgodę Narodowego Banku Polskiego (NBP) na prowadzenie systemu autoryzacji i rozliczeń oraz działalność w charakterze Agenta Rozliczeniowego, które określa Ustawa z dnia 12. września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r., Nr 169, poz. 1385 z późn. zm.).

Licencja Agenta Rozliczeniowego pozwala na prowadzenie systemu autoryzacji i rozliczeń płatności.

Lista podmiotów, które prowadzą systemy autoryzacji i rozliczeń